List of Top 9 BAMS Colleges in Tmail Nadu 2020-2021

BAMS Colleges in Tmail Nadu

S.NO.COLLEGES AddressFee
1The Tamil Nadu DR. M.G.R. University Medical ChennaiChennai, Tamil Nadu 600032, India
2[SCSVMV UNIVERSITY] Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya Kanchipuram
Sri Jayendra Saraswathi Street, Enathur, Tamil Nadu 631561, India
2.80 Lakh Par Year
3Sri Sai Ram Medical buy xanax amazon College for Siddha Ayurveda and Homoeopathy, ChennaiSai Leo Nagar, Sirukalathur, Tamil Nadu 602109, India
4Atsvs Siddha Medical College, KanyakumariKanyakumari, Tamil Nadu
5[SSSMCRC] Sri Sairam Siddha Medical College and Research Centre ChennaiPoonthandalam, West Tambaram, Chennai, 600044, India8 Lakh Per Year
6Ayurveda College Sulur, CoimbatoreSulur, Tamil Nadu 641402, India
7RVS Siddha Medical College and Hospital, Kannampalayam, CoimbatoreKumaran Kottam Campus, Kannampalayam, Coimbatore, Tamil Nadu 641402, India30k Per Year
8Sri Sai Ram Medical College, ChennaiChennai, Tamil Nadu
9Sri Sairam Ayurveda Medical College and Research Centre, ChennaiChennai, Tamil Nadu30k Per Year